-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

Философия

Философски науки

Религия. Теология

Обществени науки

Математика. Естествени науки - нови книги

Информатика

- 1 -

УФ/681/Р97 

Ръководство по информатика  / Мария Петкова Христова и др . - София : ВТУ Т. Каблешков, 2013 . - 352 с. : с ил.

   

   ISBN 978-954-12-0220-3 : 12 лв.

  

Сист. No: 1728

Медицина

Приложни науки. Техника. Управление

- 2 -

УФ/532/Н74 

Николов, Тодор Йорданов

   Хидро- и пневмо- задвижване : Учебник / Тодор Йорданов Николов . - Пловдив : Академично издателство на УХТ, 2010 . - 248 с. : с ил. ; 24 см

   Библиогр. с. 241-242

   ISBN 978-954-24-0141-4 

  

Сист. No: 1730

- 3 -

УФ/681.84/Ч-69 

Чернева, Галина и др.

   Ръководство за лабораторни упражнения по компютърно моделиране и симулация на комуникационна и осигурителна техника / Галина Чернева, Нели Стойчева . - София : ВТУ Т. Каблешков, 2010 . - 110 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-12-0185-5 : 12 лв.

  

Сист. No: 1729

Енергетика

- 4 -

УФ/62/Ч-69 

Чернева, Галина Петкова

   Ръководство за упражнения по информационни системи в енергетиката / Галина Чернева ; Рец. Антонио Владимиров Андонов, Иван Миленов . - София : ВТУ Т. Каблешков, 2010 . - 94 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-12-0184-8 : 12 лв.

  

Сист. No: 1727

Телекомуникации

- 5 -

УФ/62/К95 

Къдрев, Васил и др.

   Комутационна и мултиплексна техника : [Учебник] / В. Къдрев, А. Гушев . - София : ВТУ Т. Каблешков, 2011 . - 320 с. : с ил. ; 20 см

   Библиогр. с. 316-320

   ISBN 978-954-12-0190-9 

  

Сист. No: 1726


 Индекс по АВТОРИ

Андонов, Антонио Владимиров 4 
Гушев, А. 5 
Гушев, Ангел 5 
Илиева, Евгения Георгиева 1 
Къдрев, В. 5 
Къдрев, Васил 5 
Миленов, Иван 4 
Николов, Тодор Йорданов 2 
Попов, Людмил Димитров 1 
Стойчева, Нели 3 
Тодорова, Паулина Иванова 1 
Тодорова, Росица Иванова 1 
Христова, Мария Петкова 1 
Чернева, Галина 3 4 
Чернева, Галина Петкова 4 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Комутационна и мултиплексна техника 5 
Ръководство за лабораторни упражнения по компютърно моделиране и симулация на комуникационна и осигурителна техника 3 
Ръководство за упражнения по информационни системи в енергетиката 4 
Ръководство по информатика 1 
Хидро- и пневмо- задвижване 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

електронна таблица Excel 2007 1 
Енергетика - информационни системи 4 
Компютърно моделиране 3 
комуникационна и осигурителна техника 3 
операционна система Windows 7 1 
Работни флуиди 2 
Системи за дистанционен контрол 2 
текстообработка с Word 2007 1 
хидравлични акумулатори 2 
хидравлични и пневматични управляващи устройства 2 
Хидро и пневмо задвижвания 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

дросели 2 
енергетика 4 
задвижвания 2 
информатика 1 
информационни системи 4 
компресори 2 
мултиплексна техника 5 
осигурителна техника 3 
пневматика 2 
програмиране 1 
телекомуникации 5 
телекомуникационни системи 5 
телетрафик 5 
упражнения 3 
хидравлика 2 
хидромотори 2 
Microsoft Office Power Point 2007 1 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ